Saman.TV

ارشیا

علی

رضا

محمد

حسن

تمام بچه های زیر ۱۶ سال می توانند برای کلاسهای تابستانه رباتیک ثبت نام کنند هزینه آموزش ساعتی دریافت می شود و تامین وسایل به عهده معلم است دانش آموز در صورت نیاز می تواند در پایان دوره کیت های ساخته شده توسط خود را خریداری نماید

google@saman.host

site design and publish by www.saman.design